Dag van de Mantelzorg

10 November Dag van de Mantelzorg 2020

10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag laten we zien dat heel Nederland mantelzorgers waardeert. Ruim twintig jaar geleden nam MantelzorgNL het initiatief voor de Dag van de Mantelzorg, inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende activiteit.

De Hartgroep heeft sinds de oprichting Mantelzorg Brunches georganiseerd op de 3e zaterdag van Mei, om zo te zorgen dat de mantelzorgers niet 1x per jaar, maar 2x per jaar in het zonnetje worden gezet.

Overal in het land worden activiteiten georganiseerd en ontvangen mantelzorgers (in welke vorm dan ook) een waardering. Als landelijke organisatie ondersteunt MantelzorgNL deze initiatieven.

 

Wat is mantelzorg eigenlijk?

“Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.”

Mantelzorg wordt nogal eens verward met vrijwilligerswerk. Het verschil is in de meeste gevallen de on vrijwilligheid. Mantelzorg overkomt je en Hartgroep Support is er om enige ondersteuning te bieden aan de mantelzorger.

Mantelzorger zijn is een zware taak die vele mensen op zich nemen zonder er écht over na te denken. En zorgen voor een ander brengt vaak emoties met zich mee die vele mantelzorgers vaak niet kunnen delen of ergens kwijt kunnen. Zo kan het best lastig zijn om de zorgtaken te combineren met andere bezigheden of werkzaamheden, vele mantelzorgers hebben een reguliere baan. Daarnaast verandert de relatie met degene voor wie mantelzorgers zorgen.

De Hartgroep zal zich in het bijzonder ook inzetten voor de vergeten groep mantelzorgers waaronder jongeren 11-20 jaar als ook allochtone mantelzorgers waar het een onderdeel van hun cultuur is.

Hartgroep Support biedt ondersteuning aan mantelzorgers en begeleiders van chronische zieken door bijvoorbeeld praatgroepen en lotgenotencontacten te organiseren. Praten hierover kan mantelzorgers helpen om te gaan met de situatie waarin zij verkeren en de veelal grote druk die zij geheel terecht beleven.

Meer informatie of dit ook in uw regio?  mantelzorg@hartgroep.nl