Concentratie kinderhartchirurgie in Erasmus MC en UMC Utrecht

Kinderhartoperaties en -interventies worden geconcentreerd in het Erasmus MC en het UMC Utrecht. Dat heeft demissionair minister De Jonge van VWS besloten. Ook volwassenen met aangeboren hartafwijkingen worden in deze centra geopereerd.

Bestuursvoorzitter Erasmus MC Ernst Kuipers: ‘Het is in het belang van deze kwetsbare jonge hartpatiënten dat de kinderhartchirurgie wordt geconcentreerd in twee centra. Concentratie verbetert de kwaliteit van zorg. Wij zijn blij dat we als grootste kinderhartinterventiecentrum een van de twee centra mogen zijn. We zien uit naar een intensieve samenwerking met alle kindercardiologische centra om gezamenlijk de zorg naar een hoger plan te tillen.’

Steunhart

Het Erasmus MC is het enige centrum waar kinderharttransplantaties worden uitgevoerd en de mogelijkheid bestaat om een steunhart te plaatsen, in afwachting van een transplantatie.

De huidige kindercardiologische centra zullen blijven bestaan en hun samenwerking intensiveren. Zo hebben het Erasmus MC en het Radboudumc de afgelopen jaren al een dergelijke samenwerking opgezet in het Academisch Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen. Daarbij komen jonge hartpatiënten uit Nijmegen naar Rotterdam voor de operatie of de interventie en kunnen zij daarna terug naar hun eigen (kinder)cardioloog voor verdere controle en behandeling. Het Erasmus MC wil naar voorbeeld van deze samenwerking de landelijke samenwerking uitbouwen met de andere kinderhartchirurgiecentra.

Transitie

De komende tijd zal geleidelijk en zorgvuldig de transitie van vier naar twee interventiecentra worden ingezet. Voor de patiënten verandert er vooralsnog niets; zij kunnen voor controles en behandelingen terecht bij hun eigen kindercardioloog in hun eigen ziekenhuis. Het Erasmus MC hecht groot belang aan een goede samenwerking met alle kindercardiologische centra en zal er alles aan doen om de komende transitieperiode zo goed mogelijk te laten verlopen.