Snel zekerheid over een hartinfarct

Pijn op de borst, maar geen afwijkend hartfilmpje: moet deze patiënt met spoed naar het ziekenhuis? Het is een dilemma waar ambulanceverpleegkundigen en huisartsen dagelijks mee worstelen. Een innovatief pilotproject van VieCuri zorgt ter plekke voor een razendsnelle, betrouwbare diagnose: ‘Dit is uniek in de wereld.’

URGENT 2.0 trial

Sinds kort is de URGENT 2.0 trial gestart, waarbij alle ambulances in Noord-Limburg zijn uitgerust met een vernuftig apparaatje: een ‘vingerprik-troponine-analyzer’. Met deze vingerprikmethode kunnen zorgverleners direct uitsluitsel krijgen of een patiënt met pijn op de borst een hartinfarct heeft, waar die zich op dat moment ook bevindt: thuis, op straat of in de huisartspraktijk.

Drie pijlers

‘Tot nu toe was het een uitdaging om onderscheid te maken tussen laag- en hoogrisicopatiënten bij pijn op de borst zonder afwijkend ECG, waardoor onnodig veel patiënten met een spoedrit naar het ziekenhuis werden vervoerd,’ vertelt cardioloog Joan Meeder van VieCuri. ‘In het ziekenhuis gebruiken we al jarenlang de HEART-score, die op drie pijlers rust: een gestandaardiseerde vragenlijst, een ECG en een troponinemeting. Troponine is een eiwit dat ervoor zorgt dat het hart zich kan samentrekken. Bij een hartinfarct en schade aan de hartspier is de troponine in het bloed verhoogd.’

Om het onderscheid ‘wel of geen hartinfarct’ goed te kunnen maken, werden patiënten met pijn op de borst zonder afwijkend hartfilmpje daarom in veel gevallen naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd vervolgens een bloedafname gedaan om de troponineconcentratie te bepalen. Uiteindelijk kan het soms een paar uur duren voordat de patiënt in het ziekenhuis een uitslag heeft. In 80 procent van de gevallen is het een achteraf onnodige en traumatische ervaring voor de patiënt, die ook nog eens tot hoge zorgkosten leidt.

Grote voordelen

Omdat de vingerpriktest een hoge sensitiviteit heeft en binnen 8 minuten uitsluitsel geeft of iemand met pijn op de borst een hartinfarct heeft, is de verwachting dat de innovatie grote voordelen zal hebben. Anne Bruinen, klinisch chemicus in opleiding in VieCuri: ‘Bepaling van cardiaal troponine is de gouden standaard voor de diagnostiek van acuut coronair syndroom. De vingerpriktest die wij gebruiken is troponine-I, de test met veneus bloed uit de elleboogplooi in het ziekenhuis is troponine-T. Bij die laatste test kan het voorkomen dat de troponine-T bij aankomst op de SEH nog niet verhoogd is, maar drie uur later wel. Troponine-I is nauwkeuriger en dat betekent dat we een myocardinfarct juist eerder kunnen detecteren of juist uitsluiten.’