Onderzoek vroeger opsporen hart- en vaatziekten

Landelijk onderzoek naar het vroeger opsporen van hart-, vaat-, nier- en suikerziekten

Er komt een grootschalig onderzoek in vier regio´s om hart-, vaat-, nier- en suikerziekten onder 50 tot 75 jarigen vroegtijdig op te sporen. Doel van het onderzoek is nagaan of het via thuistesten mogelijk is om in een vroeg stadium hart-, vaat-, nier- en suikerziekten op te sporen. Het Check@Home-onderzoek is een initiatief van de Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds en de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en duurt vijf jaar. Onderzoeksleiders zijn Folkert Asselbergs, cardioloog in het UMC Utrecht en Ron Gansevoort, nefroloog in het UMC Groningen.

In Nederland is er momenteel geen gestructureerde landelijke aanpak voor de vroege opsporing van hart-, vaat-, nier- en suikerziekten. Een groot deel van de mensen met deze aandoeningen is zich niet bewust dat ze deze hebben, omdat ze vaak aanwezig zijn zonder duidelijke symptomen. Wanneer deze ziekten in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld, kunnen ernstige complicaties zoals nierfalen, beroerte of een hartinfarct worden voorkomen. Deze complicaties hebben impact op de kwaliteit van leven van mensen, de participatie van mensen in de samenleving en vroegtijdige sterfte. Nu al zijn er in Nederland in totaal 1,5 miljoen mensen met hart- en vaatziekten, 1,7 miljoen mensen met nierschade en 1,2 miljoen mensen met suikerziekte.

Thuistest voor deelnemers op uitnodiging

In het nieuwe landelijke Check@Home-onderzoek worden in totaal 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar uit Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek waarin thuistesten centraal staan. Zij kunnen meedoen via het digitale Check@Home platform. De thuistesten bestaan uit onder andere een urinetest, een hartritmetest en een vragenlijst. Bij vroege tekenen van hart, vaat-, nier- of suikerziekten volgt een vervolgonderzoek in een regionaal diagnostisch centrum. Indien nodig krijgen zij leefstijladviezen en medicatie om de reguliere zorg zoveel mogelijk te ontlasten.

Samenwerking regio Utrecht

Het onderzoek bouwt voort op de lange onderzoek historie van onder andere de afdeling Cardiologie en het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC Utrecht naar hart- en vaatziekten. “Het onderzoek wordt in Utrecht opgezet en we zoeken daarvoor de samenwerking met de huisartsen, de gemeente, de GGD Regio Utrecht, GROZUtrecht, FC Utrecht, de Health Hub Utrecht, en onderwijsinstellingen als Hogeschool Utrecht en ROC Midden-Nederland”, licht Pim van der Harst, hoogleraar cardiologie in het UMC Utrecht, toe. “Het is een belangrijke stap om meer in te zetten op vroege opsporing en zorg zo veel mogelijk buiten het ziekenhuis te organiseren.” 

Programma vroege opsporing en behandeling

Onderzoeksleiders Folkert Asselbergs en Ron Gansevoort richtten samen met collega’s van de Dutch Cardiovascular Alliance en de Hartstichting, de Nierstichting, en het Diabetes Fonds het onderzoek consortium Check@Home op. Doel van dit landelijke consortium is om een routekaart en infrastructuur op te zetten voor een toegankelijk en (kosten)effectief nationaal programma voor de vroege opsporing en behandeling van mensen met chronische ziekten. Het totale budget van het Check@Home project is 8,9 miljoen euro, en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en financiële bijdragen van de Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds en verschillende private partners.