Afwijking aan hartklep geeft geen verhoogd risico op hartstilstand

heart valve

Het project omtrent de thuisbehandeling van patiënten met endocarditis (een ontsteking aan de binnenkant van het hart en de hartkleppen) verloopt succesvol. Sinds begin 2022 konden twaalf patiënten die normaal langdurig in HMC aan het infuus lagen, voor een gedeelte van de behandeling thuis worden geholpen.

Begin dit jaar startte HMC met de pilot. Patiënten die daarvoor in aanmerking kwamen, konden voortaan voor een gedeelte van de behandeling thuis behandeld worden met antibiotica in plaats van dat zij minimaal zes weken in HMC zouden moeten verblijven.

Cardioloog Jaap Lustig legt uit: “Patiënten met endocarditis hebben een ontsteking aan de binnenkant van het hart, met name de hartkleppen. Normaliter krijgen deze patiënten langdurig (minimaal zes weken) antibiotica toegediend via het infuus, terwijl zij in HMC verblijven.”

Patiënten die om andere redenen voor langere tijd antibiotica nodig hebben, kunnen vaak al wel thuis behandeld worden. De thuiszorg komt het infuus bij hen iedere dag verwisselen. “Maar omdat de endocarditispatiënt over het algemeen een kwetsbare groep is, werd het nog niet eerder aangedurfd om ook hen thuis te behandelen.”

Tevredenheid
Tot eind vorig jaar dus, toen twee HMC-cardiologen het initiatief namen het project aan te gaan. En met succes: sindsdien zijn al twaalf stabiele patiënten met endocarditis naar tevredenheid meer dan de helft van de duur van de antibiotica thuis behandeld. “Ze voelen zich lichamelijk, maar vooral ook psychisch, ontzettend ontlast”, vertelt Jaap Lustig. “Uiteraard worden de patiënten thuis goed in de gaten gehouden. Gespecialiseerde thuiszorgmedewerkers verwisselen dagelijks het infuus met antibiotica en patiënten komen ook één á twee keer per week langs om bloed te prikken en een hartfilmpje te maken. De patiënt bezoekt bovendien wekelijks de cardioloog in het HMC en één of twee keer de internist.”

“De twaalf patiënten die tot nu toe op deze manier behandeld kunnen worden, geven aan zich iedere behandelweek een stuk beter te voelen. Daar doen we het natuurlijk voor”, aldus Lustig.

Aan het eind van dit jaar wordt de pilot in HMC officieel geëvalueerd.