Wandelen in vrije tijd verdubbelde tijdens coronalockdown

Grootste toename bij mensen die in een aantrekkelijke omgeving wonen

Dat mensen meer wandelen in een aantrekkelijke omgeving is nu veel overtuigender aangetoond dan voorheen, dankzij een studie van het Radboudumc in de unieke setting van de coronalockdown. Vooral goede stoepen en groenvoorziening zorgen dat mensen onbewust meer gaan lopen. Dat is belangrijk bij de inrichting van de leefomgeving.

Uit eerdere studies bleek al dat mensen meer wandelen in een prettige omgeving. Maar uit een studie tijdens de coronalockdown blijkt dat effect nog veel sterker dan eerder gemeten. ‘Door de lockdown gingen mensen zich ineens echt anders gedragen, zoals minder sporten en meer wandelen’, vertelt hoogleraar Cardiovasculaire Fysiologie Dick Thijssen van het Radboudumc. ‘Daardoor ontstond een unieke situatie, waarin we de effecten van de omgeving op wandelgedrag veel duidelijker konden aantonen dan voor corona.’

Zo gingen mensen in de studie gemiddeld 127 minuten per week meer wandelen in hun vrije tijd. Die toename was gekoppeld aan de leefomgeving. Hoe beter die scoorde, hoe groter de toename in wandeltijd. Daarbij speelden goede stoepen en groenvoorziening de grootste rol. ‘En ik vind het opvallend dat we de grootste positieve effecten van de leefomgeving op wandelgedrag zagen bij mensen die voor corona juist heel weinig wandelden,’ zegt onderzoeker Marcia Spoelder.

Groenvoorziening

Aan de studie deden 20.000 mensen mee. Zij vulden enquêtes in over hun wandelgedrag. Ook keken de onderzoekers naar zeven omgevingsfactoren: hoe dicht mensen op elkaar wonen, of straten goed aansluiten, de groenvoorziening, de diversiteit in het landschap, en het aantal winkels, stoepen en stopplekken voor openbaar vervoer. Dat brachten ze in kaart per postcodegebied, gebaseerd op zowel de cijfers als de letters van de postcode, ongeveer twintig huizen per meting. De helft van de deelnemers woonde in stedelijk gebied, de andere helft in landelijk gebied.

De onderzoekers deden metingen zowel voor de coronapandemie als tijdens de lockdown. Scoorde de omgeving tien procent aantrekkelijker, dan was dat voor de pandemie gekoppeld aan een toename van twee minuten wandelen per week. Tijdens de lockdown steeg dat naar vijf tot acht minuten toename van de wekelijkse wandelactiviteit. De positieve effecten van een aantrekkelijke omgeving kwamen dus duidelijker aan het licht tijdens de lockdown.

Actieve leefstijl

Uit de studie blijkt dat alle onderzochte omgevingsfactoren invloed hebben op het wandelgedrag en dat is belangrijke informatie voor mensen die woongebieden inrichten. Thijssen: ‘De omgeving draagt in het onbewuste mee aan een actievere leefstijl. We zien daarbij weinig verschillen in sociale of economische status. Juist voor mensen die weinig bewegen is de omgeving belangrijk, want voor hen is iedere extra stap mooi meegenomen. Zo kunnen we met een goede inrichting van het woongebied grote gezondheidswinst behalen.’