Hartgroep Non-Profit

Stichting Hartgroep Nederland is Non-Profit

Stichting Hartgroep Nederland is een non-profit organisatie die zich inzet voor mensen met hartproblemen en hun naasten. De stichting heeft als doel om ondersteuning te bieden aan mensen die te maken hebben gehad met een hartziekte of een hartoperatie, en hen te helpen bij het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Het belangrijkste kenmerk van Stichting Hartgroep Nederland is dat het geen winstoogmerk heeft. Dit betekent dat de stichting niet gericht is op het maken van winst, maar op het dienen van het welzijn van degenen die getroffen zijn door hartproblemen. Alle middelen en inkomsten die de stichting ontvangt, worden gebruikt om haar missie te realiseren en haar activiteiten uit te voeren.

De stichting biedt een breed scala aan diensten en activiteiten aan haar doelgroep. Zo organiseert ze bijvoorbeeld lotgenoten bijeenkomsten, waar mensen met hartproblemen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen. Deze bijeenkomsten zijn waardevol voor het creëren van een gevoel van gemeenschap en het verminderen van het gevoel van isolement dat soms gepaard gaat met het hebben van een hartziekte.

Hartgroep Nederland is ingeschreven in het stichtingen register van de Kamer van Koophandel, onder nummer 63864185

Je kan de Hartgroep steunen door een donatie of schenking over te maken op onze ING Bankrekening: NL29 INGB 0008020040

Statutaire naam:
Stichting Hartgroep Nederland

RSIN / Fiscaalnummer:
8554.32.408

Bezoekadres:
De Wieënhof 1 b15
5802 EZ Venray

Correspondentieadres:
Postbus 5052
5800 GB Venray

Bestuur:
R.E.R. (Randy) Roso-Ruoff, a.i.
R.B.E. (Hanna) Roso
D.G.D. (Dewi) Arnouts-Roso
S.S.M. (Sam) Holla

Onze bestuursleden genieten geen beloning en/of vergoeding voor hun activiteiten.

non-profit-t-shirt
non-profit-logo

2022 – 2027 Doelstelling:
1) De stichting heeft als doel;
Het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin van het woord, aan alle zich in Nederland bevindende lijders aan hart- en vaatziekten, alsook aanverwante ziekten, alsmede het verenigen van deze lijders en allen, die de ernst van deze ziekten onderkennen, alsook aan degene die onze doelen onderschrijven, ongeacht hun maatschappelijke status, politieke overtuiging of geloof.

2) De stichting beoogt het algemeen nut.
3) De stichting heeft geen winstoogmerk.
4) De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

• Krachtenbundeling van rechtspersonen op hart- en vaatgebied die streven naar samenwerking met behoud van eigen identiteit;
• Bevorderen van de registratie van het aantal lijders aan hart- en vaatziekten;
• Bevorderen van het maatschappelijk contact tussen lijders en hun partners met andere lotgenoten;
• Bevorderen van preventie door het geven van voorlichting in de meest uitgebreide zin;
• Bevorderen van communicatie tussen patiënten en behandelende medici, verzorgenden en verplegend personeel;
• Bevorderen van daadwerkelijke begeleiding van patiënten tijdens ziekte, voor- en nazorg bij operaties en behandeling;
• Bevorderen van revalidatie en terugkeer in de maatschappij onder andere door het bevorderen van sport-, zwem- en trimactiviteiten onder deskundige begeleiding;
• Het geven van adviezen in materiële en mentale zaken;
• Het verwerven van financiële middelen om het doel zo goed mogelijk te realiseren.

Beleidsplan 2022-2027

Financiële verantwoording 2015-2023

Stichting Hartgroep Nederland heeft geen fondsen geworven en heeft geen actief fondsenwervingsbeleid. Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor de gemaakte (on)kosten.