Hartgroep Jaarverslag 2020

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  Jaarverslag 2020

  Tijdens de COVID-19 uitbraak heeft de Hartgroep zich ingezet om haar leden en de gemeenschap te ondersteunen en veilig te houden. Het was een uitdagende tijd voor iedereen, maar de Hartgroep heeft haar activiteiten zoveel mogelijk voortgezet, zij het in aangepaste vorm, doch zijn veel activiteiten door hun persoonlijke karakter geannuleerd. De jaarlijkse Hartgroep Mantelzorg Brunch is dit jaar voor het eerst geannuleerd vanwege landelijke lockdown en strenge beperkende maatregelen.

  Een van de belangrijkste maatregelen die de Hartgroep heeft genomen, is het annuleren of uitstellen van bijeenkomsten en activiteiten die in persoon plaatsvonden. In plaats daarvan zijn er alternatieve manieren gezocht om leden te ondersteunen en met elkaar in contact te houden. Zo werden er online Zoom bijeenkomsten georganiseerd en werden er regelmatig nieuwsbrieven verstuurd om lotgenoten op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

  Daarnaast heeft de Hartgroep zich ingezet om haar lotgenoten te informeren over de specifieke risico’s van COVID-19 voor hartpatiënten en hoe zij zichzelf kunnen beschermen. Er werden tips gegeven over gezonde levensstijl, zoals voldoende beweging en gezonde voeding, om de kans op een ernstige infectie te verkleinen. Ook werden er adviezen gegeven over hoe om te gaan met de veranderingen in de mantelzorg, zelfredzaamheid en de zorgverlening als gevolg van de pandemie.

  Al met al heeft de Hartgroep zich in 2020 ingezet om haar lotgenoten te ondersteunen en te informeren tijdens de COVID-19 pandemie. Het was een uitdagend jaar, maar door samen te werken en creatief te zijn in het vinden van oplossingen, heeft de Hartgroep haar missie voort kunnen zetten om hartpatiënten en hun naasten te ondersteunen en te informeren.

  Aanbod

  • Online lotgenoten groep.
  • Zoom gesprekken.
  • Nieuwsbrieven.
  • 4 Hartgroep Magazines uitgebracht.

  Contact

  • 86 mensen sluiten zich aan bij de (online) lotgenoten groep.
  • 92 Zoom gesprekken.
  • 19 Zoom bijeenkomsten.
  • 4 Hartgroep Magazines.
  • 124.601 Website bezoeken.

  Invloed

  • Actualiteit.
   De Hartgroep spreekt zich in landelijke media en via social media uit over het ‘niet beademen en geen IC opnamen van hartfalenpatiënten’ en het hoge aantal COVID-19 besmettingen, volle IC’s en overlijdenscijfers.

  Positie

  • De Hartgroep is een kleinschalige, doch landelijke stichting.

  2017 – 2022 Doelstelling:
  1) De stichting heeft als doel;
  Het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin van het woord, aan alle zich in Nederland bevindende lijders aan hart- en vaatziekten, alsook aanverwante ziekten, alsmede het verenigen van deze lijders en allen, die de ernst van deze ziekten onderkennen, alsook aan degene die onze doelen onderschrijven, ongeacht hun maatschappelijke status, politieke overtuiging of geloof.

  2) De stichting beoogt het algemeen nut.
  3) De stichting heeft geen winstoogmerk.
  4) De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Krachtenbundeling van rechtspersonen op hart- en vaatgebied die streven naar samenwerking met behoud van eigen identiteit;
  • Bevorderen van de registratie van het aantal lijders aan hart- en vaatziekten;
  • Bevorderen van het maatschappelijk contact tussen lijders en hun partners met andere lotgenoten;
  • Bevorderen van preventie door het geven van voorlichting in de meest uitgebreide zin;
  • Bevorderen van communicatie tussen patiënten en behandelende medici, verzorgenden en verplegend personeel;
  • Bevorderen van daadwerkelijke begeleiding van patiënten tijdens ziekte, voor- en nazorg bij operaties en behandeling;
  • Bevorderen van revalidatie en terugkeer in de maatschappij onder andere door het bevorderen van sport-, zwem- en trimactiviteiten onder deskundige begeleiding;
  • Het geven van adviezen in materiële en mentale zaken;
  • Het verwerven van financiële middelen om het doel zo goed mogelijk te realiseren.

  Stichting en organisatie

  Sinds de oprichting zijn er geen fondsen geworven, er zijn dan ook geen inkomsten gevolgen uit het wegvallen van fysieke activiteiten. Activiteiten werden in het verleden betaald uit donaties in natura, zoals boodschappen, mantelzorg brunches, open koffie e.d. Door het wegvallen van fysieke bijeenkomsten zijn het afgelopen jaar mogelijkheden bedacht voor digitale bijeenkomsten,  met telefonische hulp voor het opzetten van Zoom verbindingen. De digitale bijeenkomsten zijn helaas niet zo laagdrempelig als verwacht, vanwege beveiligingsproblemen met Zoom software.

  Financiële verantwoording 2020

  Stichting Hartgroep Nederland heeft dit jaar geen fondsen geworven en heeft geen actief fondsenwervingsbeleid. Er zijn geen wervingsinkomsten en geen vermogen. Bestuursleden ontvangen dan ook geen vergoeding voor de gemaakte (on)kosten.

  € 0 resultaat