Steun de Hartgroep. Ook nu.

Eenmalige en periodieke schenkingen.

Stichting Hartgroep Nederland is Non-Profit

Stichting Hartgroep Nederland is een non-profit organisatie die zich inzet voor mensen met hartproblemen en hun naasten. De stichting heeft als doel om ondersteuning te bieden aan mensen die te maken hebben gehad met een hartziekte of een hartoperatie, en hen te helpen bij het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Het belangrijkste kenmerk van Stichting Hartgroep Nederland is dat het geen winstoogmerk heeft. Dit betekent dat de stichting niet gericht is op het maken van winst, maar op het dienen van het welzijn van degenen die getroffen zijn door hartproblemen. Alle middelen en inkomsten die de stichting ontvangt, worden gebruikt om haar missie te realiseren en haar activiteiten uit te voeren.

Uw Donatie is welkom

De stichting biedt een breed scala aan diensten en activiteiten aan haar doelgroep. Zo organiseert ze bijvoorbeeld lotgenotenbijeenkomsten, waar mensen met hartproblemen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen. Deze bijeenkomsten zijn waardevol voor het creëren van een gevoel van gemeenschap en het verminderen van het gevoel van isolement dat soms gepaard gaat met het hebben van een hartziekte.

Daarnaast organiseert Stichting Hartgroep Nederland ook informatieavonden en workshops over onderwerpen die relevant zijn voor hartpatiënten, zoals gezonde voeding, lichaamsbeweging, medicatie en omgaan met stress. Door het verstrekken van deze informatie wil de stichting mensen helpen om beter voor hun gezondheid te zorgen en hun levensstijl aan te passen op een manier die hun hartgezondheid ten goede komt.

Een ander belangrijk aspect van de activiteiten van de stichting is het bevorderen van bewustwording en het geven van voorlichting over hartziekten in de bredere gemeenschap. Dit wordt gedaan door middel van publieke evenementen, lezingen op scholen en samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met hartgezondheid. Op deze manier wil de stichting het begrip vergroten en het belang benadrukken van preventie, vroege detectie en de juiste behandeling van hartproblemen.

Stichting Hartgroep Nederland is afhankelijk van donaties, subsidies en vrijwillige inzet van mensen die betrokken zijn bij haar missie. Door het ontbreken van een winstoogmerk kan de stichting zich volledig richten op het ondersteunen van hartpatiënten en het verbeteren van hun levenskwaliteit, zonder financiële belangen.

Kortom, Stichting Hartgroep Nederland is een non-profit organisatie die zich inzet voor mensen met hartproblemen. Ze bieden ondersteuning, organiseren bijeenkomsten en workshops, en zetten zich in voor bewustwording en voorlichting over hartziekten. Dankzij hun inzet kunnen mensen met hartproblemen de nodige steun krijgen en leren ze om beter voor hun gezondheid te zorgen.

Periodieke schenkingen

Wij hopen dat u overweegt te doneren aan Stichting Hartgroep Nederland, de Nederlandse organisatie die hartpatiënten en hun naasten helpt.

U heeft de mogelijkheid om voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast bedrag aan Stichting Hartgroep Nederland te schenken, ook wel periodieke schenking genoemd. Deze schenking is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Download het lijfrenteschenkingsformulier, dat u kunt uitprinten, invullen en opsturen of mailen naar de Stichting Hartgroep Nederland.

Periodieke variant. Een variant van de periodieke schenking, waarbij u in plaats van de schenking in vijf jaarlijkse termijnen te betalen, het bedrag in één keer betaalt. Stichting Hartgroep Nederland erkent dat het bedrag van de schenking aan u verschuldigd is en brengt jaarlijks annuïtaire betalingen op dit bedrag in mindering totdat het gehele geschonken bedrag in vijf jaar is afbetaald.

non-profit-t-shirt
non-profit-logo