Informatie

De Hartgroep geeft 4x per jaar een Hartgroep Patiëntenblad uit. De Hartgroep heeft hiervoor een samenwerking met het NBC, Grafipedia en Senioren Media. De afgelopen jaren is gebleken dat er steeds meer behoefte is ontstaan voor een landelijke neutrale patiëntenbelangen organisatie voor Hart- en Vaatpatiënten.

Met vrijwilligers verspreid door het land is gekozen voor een nieuwe vertegenwoordiging genaamd Hartgroep Nederland, opkomend voor de belangen van o.a. Hart- en Vaatpatiënten.

Hartgroep Nederland bestaat volledig uit vrijwilligers, er zijn dus géén betaalde bestuursleden, (beroeps)krachten of dure directies en wij geloven in kostenbesparende samenwerking met zusterorganisaties die de zelfde doelen onderschrijven.
Krachtenbundeling bij onder andere lotgenoten activiteiten zal dan ook direct zichtbaar zijn.

Zo kunnen vele lotgenoten activiteiten, zoals kookworkshops, uitjes en reizen, gecombineerd worden en samen worden georganiseerd, voor een ieder toegankelijk, beter betaalbaar en zoveel mogelijk geheel kostenneutraal!

Hartgroep Nederland voorziet Hart- en Vaatpatiënten, naasten en belangstellenden van informatie middels folders, het Hartgroep magazine, digitale Hartgroep nieuwsbrief, onze website en Hartgroep Facebook paginaHartgroep Patiëntenblad

Sinds 2018 hebben wij ook een Hartgroep Patiëntenblad, uitgegeven door het NBC – Nationaal Bureau voor Communicatie. Dit patiëntenblad komt ieder kwartaal uit en wordt onder andere verspreid onder ziekenhuizen en medisch centra.

hartgroep-facebookOnze vrijwilligers kunnen u bijstaan bij wachtlijst bemiddeling, begeleiding bij opname, nazorg en revalidatie vragen.
Ook zijn de vrijwilligers, als ook professionals, onder andere aanwezig bij informatie en voorlichting bijeenkomsten in ziekenhuizen, medischcentra, gezondheidsbeurzen, (sport)activiteiten en organiseren wij zelf en/of tezamen met zusterorganisaties leuke en gezellige uitstapjes, wandelingen en korte reizen, geschikt voor alle leeftijden.

Zou u het leuk vinden om zelf ook vrijwilliger te worden, geef u HIER op!

Onze Hartgroep Jongeren zijn in de leeftijd tussen de 16 en de 30 jaar en organiseren eigen activiteiten en bijeenkomsten, volledig naar eigen keuze en inzicht. Samenspraak binnen deze groep is belangrijk en de activiteiten zijn aangepast aan de interesses behorende bij hun leeftijd. Een 18 jarige heeft andere ideeën over uitjes dan een 28 jarige, zo zullen er dus allerlei soorten activiteiten door deze jongeren zélf worden georganiseerd.

> Bestuur Hartgroep Nederland