CardioMEMS in basispakket voor hartfalen

Vanaf 1 april wordt CardioMEMS voorwaardelijk vergoed in het basispakket voor patiënten met hartfalen.

Het gaat om patiënten die deelnemen aan onderzoek geleid door cardioloog dr. Jasper Brugts. Brugts:  “Met een geïmplanteerde sensor kunnen patiënten op afstand gevolgd worden door de cardioloog, waardoor deze op tijd preventief kan ingrijpen om verergering van hartfalen en ziekenhuisopname te voorkomen.” Aan het onderzoek doen twintig hartcentra in Nederland mee. 

Geen symptoombestrijding

Een stijging van de zogenaamde vullingsdruk van het hart is een belangrijke indicatie van verergering van hartfalen. Door de vullingsdruk op afstand te monitoren kan een cardioloog eerder ingrijpen en klachten van hartfalen voorkomen, en zo ook de eventueel aanstaande opname voor hartfalen. In plaats van bestrijding van symptomen van hartfalenklachten, kunnen deze door middel van de sensor op afstand proactief en preventief worden aangepakt.

“Wij verwachten het aantal ziekenhuisopnames drastisch te kunnen verminderen”
– Dr. Jasper Brugts –

CardioMEMS

Het systeem heet CardioMEMS en bestaat uit een implanteerbare druksensor en een kussen met meetapparatuur. Als de patiënt op het kussen ligt, wordt de vullingsdruk in het hart gemeten en worden de gegevens via een beveiligde internetverbinding naar de cardioloog in het ziekenhuis gestuurd. Omdat er twintig centra meedoen aan het onderzoek, is dat veelal het eigen ziekenhuis. Dr. Jasper Brugts: “Door de patiënt actief te monitoren, weet de cardioloog of er bijvoorbeeld een verandering van medicatie nodig is. Wij verwachten het aantal ziekenhuisopnames drastisch te kunnen verminderen.” Tevens wordt hierdoor een verbetering van de kwaliteit van leven verwacht, omdat de patiënt kan worden geholpen voordat de klachten verergeren en niet steeds naar het ziekenhuis hoeft te reizen voor controleafspraken. 

Subsidie

Het Zorginstituut Nederland en minister Bruins van VWS hebben gezamenlijk een subsidie van 3,8 miljoen euro voor zorgkosten en een onafhankelijk subsidie van de producent Abbott van 1,8 miljoen euro voor studiekosten beschikbaar gesteld voor Voorwaardelijke Toelating van CardioMEMS in het basis pakket zorg voor patiënten met chronisch hartfalen NYHA III. De deelnemers zijn het afgelopen jaar opgenomen geweest in het ziekenhuis als gevolg van hartfalen. Brugts: “Met deze subsidie gaan we in twintig centra onderzoeken of toepassing van CardioMEMS de kwaliteit van leven verbetert, het aantal ziekenhuisopnames vermindert en of het kosteneffectief is.” 

Zorginnovatie

Dr. Brugts is verheugd over de voorwaardelijke toelating: “Hiermee kunnen we in Nederland deze innovatie in de zorg voor hartfalen sneller bij de patiënten krijgen die echt deze hulp nodig hebben. De minister investeert hiermee in zorginnovatie, e-health en telemonitoring op het gebied van chronisch hartfalen.” Het onderzoek start op 1 april 2019. Brugts: “Als na drie jaar blijkt dat de CardioMEMS sensor de kwaliteit van leven inderdaad verbetert als ook het aantal ziekenhuis opnames vermindert, dan zal de CardioMEMS definitief opgenomen worden in de basisverzekering.”