Column Randy 2019-3

Iedere editie publiceren wij een column van onze oprichter, ditmaal over gesprekken en positieve gedachten.

“Ik ben al enkele jaren bezig te leren hoe om te gaan met mijn aandoeningen. Telkens weer lukte het mij niet om mij niet mee te laten slepen door de vele dokter en ziekenhuis afspraken en mijn dagindeling te laten bepalen door medicijn inname. Ik wilde zo graag deze vicieuze cirkel verbreken en wist niet hoe.

Op een mooie dag kreeg ik visite van een wijs man, die ik later nog veel vaker blijk te ontmoeten. Marc vertelde mij dat mijn aandoeningen ‘niet persoonlijk’ waren en dat niemand mij dit heeft aangedaan. Ik weet nog hoe verbijsterd ik naar hem keek en niet goed kon begrijpen hoe hij dit kon zeggen. Marc vertelde zelf chronische ziek te zijn (geweest) en kwam met deze boodschap, hoe kon hij. Toen ik Marc vertelde dat ik nog de meeste moeite had met mijn CVA in 2011 en dat ik mijzelf dat nooit vergeven had (en dit mede veroorzaakt was door vele uren werken, studeren, weinig tot niet slapen in combinatie met veel koffie en amper 0,5 liter per dag te drinken) vertelde Marc mij dat dit zelfkastijding was en ‘je bent zeker katholiek’. Mijn wereld stond even stil, want ja, ik ben katholiek en ja door mijzelf niet te gunnen vooruit te kijken bleef ik maar achteromkijken. Dit relatief korte bezoek van Marc was af en toe pijnlijk, maar heeft veel voor mij betekend en heeft mijn zicht verhelderd en een ander inzicht gegeven op mijn gezondheid. Sindsdien ben ik een stuk positiever in het leven gaan staan, minder zwaarmoedig -want wie is daar nu mee geholpen, ik niet! Dus aan eenieder die dit stukje nu leest, wees minder hard voor jezelf en geniet van de vele mooie momenten, je verdient het!”