Bijeenkomst voor voormalige IC patiënten

koffie-bijeenkomst

IC Café Rijnmond 28 juni

Na een opname op de intensive care (IC) volgt een herstelperiode buiten het ziekenhuis. Het is mogelijk dat patiënten of naasten klachten overhouden aan de IC-opname. Het IC-café Rijnmond organiseert bijeenkomsten waar lotgenoten met soortgelijke ervaringen met elkaar in contact komen. Elke bijeenkomst van het IC-café heeft een thema. Op 28 juni is het thema editie: Post Intensive Care Syndroom en Post Intensive Care Syndroom Familie.

Het IC Café wordt georganiseerd door en voor voormalig IC patiënten en hun naasten in samenwerking met professionals. Aan de hand van diverse thema’s kunnen we dieper ingaan op de uitdagingen na een IC opname. Bij deze bijeenkomsten willen we informatieverstrekking en gezelligheid hand in hand laten gaan. De avond wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige en/of een professional met een inleiding over een bepaald thema, zoals PICS, Delier of andere voorkomende problemen. 

Bezoekers van de IC Café kunnen in contact komen met anderen met soortgelijke ervaringen. Er kunnen verhalen en adviezen met elkaar gedeeld worden. Dit blijkt voor veel voormalig IC-patiënten en hun naasten als zeer waardevol te worden ervaren. Zowel het ontvangen als het geven van steun kan helend zijn. De IC Cafés worden bij voorkeur buiten het ziekenhuis georganiseerd.

Aanmelding is niet noodzakelijk, maar wel handig voor de organisatie. Voor meer informatie en aanmelding: lotgenoten@iccaferijnmond.nl. Inloop vanaf 19.00 uur.

Zie ook www.icconnect.nl