Stollingscentrum ontvangt ISO 9001 keurmerk

2022-kernteam-stolling-1

Het stollingscentrum van VieCuri heeft onlangs het kwaliteitscertificaat KIWA ISO 9001 uitgereikt gekregen. Daarnaast is het Stollingscentrum voor de landelijk geldende veldnormen van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) gecertificeerd. Het Stollingscentrum staat voor kwalitatief hoogwaardige trombosezorg in de breedste zin van het woord, zowel voor de eerste lijn als de tweede lijn en is met deze certificering een van de koplopers in Nederland.

De internationale ISO 9001 norm vormt een eisenkader voor een kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 9001 benadrukt het belang van de wensen van de patiënt, van kwaliteit en van continue ontwikkeling. Door processen en prestaties continu te verbeteren, voldoet het Stollingscentrum VieCuri aan de hoogste normen voor kwaliteit. Dit draagt bij aan de hoogwaardige antistollingszorg voor onze patiënten.

Over het Stollingscentrum
Het Stollingscentrum beoordeelt op verzoek stollingsvraagstukken. Het bestaat uit de medewerkers van de voormalige trombosedienst, doseeradviseurs, twee stollingsartsen, een physician assistant, vijf internisten en een ziekenhuisapotheker. Het centrum fungeert als aanspreekpunt bij vragen over antistolling en is opgericht voor zorgprofessionals en patiënten. Het Stollingscentrum heeft een voortrekkersrol in Nederland vanwege de multidisciplinaire aanpak voor zowel de eerste als de tweede lijn, de 24/7 bereikbaarheid en het feit dat er wekelijks een MDO plaatsvindt voor antistollingszorg. De PA draait wekelijks een stollingsgerelateerde poli bij de interne geneeskunde. De vasculair internisten zijn op hun beurt wekelijks aanwezig op het stollingscentrum.

Foto: Kernteam stolling VieCuri. Van links naar rechts:

Drs. Bos, medisch leider stollingscentrum + doseerarts
Drs. Boullart, vasculair internist
S. Dittrich MSc, ziekenhuisapotheker
N. Belrhiti Alaoui MSc, Physician Assistant Stolling
Dr. Dielis, vasculair internist