Wanneer heb je koorts?

20180202 Venticare CCU (2)

Luuk Otterspoor (midden): “In de negentiende eeuw hadden mensen veel meer chronische infecties en die leidden tot een hogere gemiddelde lichaamstemperatuur.”

Onze gemiddelde lichaamstemperatuur daalt wereldwijd! Denken veel mensen nog dat 37 graden Celsius normaal is, de Amerikaanse Stanford University berekende de huidige temperatuur en komt uit op 36,4 graden Celsius. En ook die temperatuur zal verder dalen. “Uit onderzoek blijkt dat elke tien jaar de gemiddelde lichaamstemperatuur wereldwijd met 0,03 graden Celsius daalt,” zegt cardioloog Luuk Otterspoor van het Catharina Ziekenhuis, die veel weet van het effect van lage en hoge temperaturen op het lichaam.

Otterspoor was in juni voorzitter van het grootste temperatuurcongres in de wereld, dat dit keer gehouden werd in Eindhoven. Een belangrijk thema dat daar werd besproken ging over de invloed van deze nieuwe kennis op de praktijk van elke arts. “Moeten we onze definities voor ondertemperatuur en koorts aanpassen? Op de IC hanteren we een strikte definitie van 38,3 graden Celsius. Maar, bij mensen met een lage normale temperatuur van 35,5 graden is een stijging naar 36,5 of 37,0 graden mogelijk al een alarmsignaal. We weten ook dat ouderen minder makkelijk koorts maken als ze een infectie hebben”, aldus Otterspoor.

“Halverwege de 19e-eeuw stelde de Duitse arts Carl Wunderlich de gemiddelde lichaamstemperatuur vast op 37,0 graden Celsius. Hij mat daarvoor de temperatuur in de oksel van duizenden mensen”, zegt Otterspoor. Tegenwoordig meten artsen een lagere lichaamstemperatuur. Geen wonder, roepen velen, want 150 jaar geleden waren metingen niet zo betrouwbaar. Deze verklaring kan overboord na een studie van Julie Parsonnet van de Amerikaanse Stanford University waarbij onderzoekers de gemiddelde temperatuur in drie cohorten met gegevens van 1860-2017 analyseerden. De gemiddelde temperatuur van de bijna 19 duizend deelnemers daalt met 0,03 graden Celsius per decennium tot 36,4 nu. De bevinding is inmiddels in andere cohorten bevestigd.

Betere zorg
“In de negentiende eeuw hadden mensen veel meer chronische infecties en die leidden tot een hogere gemiddelde lichaamstemperatuur”, zo verklaart Otterspoor de daling. Door preventie met bijvoorbeeld vaccins werd de infectiedruk lager. “Bovendien zorgt de behandeling van mensen met een infectie, kanker of auto-immuunziektes tot een lagere temperatuur. In het algemeen leven mensen steeds gezonder en worden ze ouder en ouderen hebben doorgaans een lagere lichaamstemperatuur.”