Rijnstate werkt aan betere voedingszorg hartpatiënten

Rijnstate werkt aan betere voedingszorg hartpatiënten

Voed je beter – dat is de naam van een project in Arnhem waarin de langetermijneffecten van een gezond eetpatroon op de brede gezondheid van hartpatiënten wordt onderzocht. De Alliantie Voeding in Zorg voert het onderzoek uit samen met Wageningen University & Research, Ziekenhuis Gelderse Vallei, UMC Utrecht, Voetbalclub VDZ en eerstelijns diëtisten uit de regio. Samen met Alliantie Voeding in de Zorg doet Rijnstate doorlopend projecten om een gezonde leefstijl te stimuleren en te onderzoeken, voornamelijk bij mensen die al ziek zijn.

Gezond eten volgens de Richtlijnen Goede Voeding (RGV) is voor iedereen belangrijk, omdat het onder andere de kans op het ontstaan van hart- en vaatziekten vermindert. Maar heeft gezonde voeding ook een positief effect op de kans om opnieuw een hartstilstand of beroerte te krijgen of te overlijden op mensen die al onder behandeling zijn? Dat is minder bekend en daar moet dit Voed Je Beter-project verandering in brengen.

‘Mensen gaan onder persoonlijke begeleiding door een diëtist uit de buurt in kleine stapjes aan de slag met gezonder eten volgens de Richtlijnen Goede Voeding,’ legt praktijkonderzoeker Ilse Evers uit. Ze kijkt meteen of deze aanpak ervoor zorgt dat mensen hun gezondere eetpatroon kunnen volhouden, want dat blijkt vaak niet het geval. Ook onderzoekt Ilse met haar team wat de effecten van gezonder eten zijn op de brede gezondheid, waarbij ze niet alleen inzoomt op de ziekte en bijbehorende risicofactoren als hoge bloeddruk en cholesterolniveaus, maar bijvoorbeeld ook op slaap en bewegen. 

Regionale samenwerking

De regionale samenwerking tussen ziekenhuizen, eerstelijns diëtisten, de universiteit en Voetbalvereniging VDZ in Arnhem is uniek aan het Voed Je Beter-project. Zo krijgen mensen die onder behandeling zijn voor hart- en vaatziekten via Rijnstate een uitnodiging om deel te nemen aan het project. Internist Marcel Hovens heeft patiënten gevraagd deel te nemen. ‘Ik werk mee aan dit project omdat het zo relevant is. We geven deze patiënten heel individueel topklinische zorg met interventies, diverse medicijnen en ingrepen, maar laten we kijken of ook de basis, goede voeding, nog meerwaarde heeft. De pragmatische aanpak, regionale samenwerking, expertise vanuit Alliantie Voeding in de Zorg en de vooruitstrevende manier waarop wij als Vasculair Centrum Rijnstate willen bijdragen aan een goede zorg komen mooi samen in dit project.’ Ook een tiental diëtistenpraktijken begeleidt een half jaar lang patiënten binnen het project. ‘Het was niet moeilijk om diëtistenpraktijken in Arnhem te vinden die mee wilden doen aan het project, want ze vonden het allemaal interessant en relevant om patiënten binnen Voed Je Beter te begeleiden,’ zegt Ilse. Tot slot stelt Voetbalvereniging VDZ twee keer per week ruimte beschikbaar om lichamelijke metingen uit te voeren

Kleine stapjes

Om te vergelijken wat het Voed Je Beter-project voor effect heeft volgt de helft van de beoogde 144 deelnemers standaard zorg, de andere helft krijgt een half jaar lang persoonlijk voedingsadvies door een diëtist in de buurt. Samen met de diëtist kijken patiënten wat ze in kleine stapjes aan hun voedingspatroon kunnen verbeteren en waar ze naartoe werken.

Alle deelnemers ondergaan vier meetmomenten, verspreid over een jaar. Zo vindt elke drie maanden een lichamelijke meting plaats waarbij de bloeddruk, gewicht en buikomvang worden gemeten. De bredere gezondheid wordt via vragenlijsten uitgevraagd, waarbij zaken als angst- en stress, slaap, beweging, werkvermogen en zorggebruik meegenomen worden.

Al met al steken deelnemers flink wat tijd en energie in deelname, waar ze ook wat voor terugkrijgen: meer inzicht in hun (algemene) gezondheid en de helft van de mensen krijgt voedingsbegeleiding. Daarnaast werken ze mee aan een belangrijk onderzoek voor lotgenoten. ‘Sommige deelnemers hopen zich fitter te voelen of meer controle te hebben, andere willen bijdragen aan betere zorg,’ zegt Ilse. Het doel van de studie is ook helder. ‘We hopen dat de onderzoeksresultaten bijdragen aan de onderbouwing van voedingsrichtlijnen en geïmplementeerd worden in de klinische praktijk. Daarbij helpt het dat we nauw verbonden zijn met de praktijk via de samenwerking met zorgprofessionals,’ aldus Ilse.