Hart en Vaat Instituut geopend

hart-en-vaat-instituut-geopend-youtube

De impact van hart- en vaatziekten verlagen. Dat is het doel van het op 1 december 2022 officieel geopende Erasmus MC Hart en Vaat Instituut. Het Instituut wil internationaal toonaangevend zijn met preventie- en behandelinnovaties en bijdragen aan de gezondheid van de maatschappij.

Het Hart en Vaat Instituut bundelt de kennis en kunde in onderzoek, onderwijs en zorg om structureel tot de beste behandeluitkomst te komen voor de cardiovasculaire patiënt. Het Hart en Vaat Instituut omvat alle Academic Centres of Excellence die betrokken zijn bij patiëntenzorg, onderzoek of onderwijs op cardiovasculair gebied. Het Instituut zorgt voor de uitwisseling van informatie tussen de deelnemende disciplines, stimuleert best practices en neemt een regiefunctie voor de regio en landelijke overlegorganen. Tevens kan het Erasmus MC Hart en Vaat Instituut onderzoeksgelden binnenhalen.

Josine Vermeulen is kwartiermaker voor het Hart en Vaat Instituut en coördineerde het afgelopen jaar alle activiteiten rond de oprichting. Zij benadrukt dat de eindverantwoordelijkheid voor patiënten en onderzoek bij de afdelingen die deelnemen in het Hart en Vaat Instituut gewoon overeind blijft. Vermeulen: ‘We verwachten, net als bij het Kanker Instituut zo ontzettend duidelijk is gebleken, dat door de kortere lijnen, elkaar veelvuldig tegenkomen en interesse hebben in elkaars vakgebied, er werkelijk een synergie ontstaat. Met als ultieme doel natuurlijk de best mogelijke behandeling zo snel mogelijk in de kliniek te krijgen om onze hart- en vaatpatiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen.’

De cardiovasculaire patiënt heeft intensieve zorg van verschillende specialismen nodig. Daarbij is er in de derdelijnszorg vaak sprake van co-morbiditeit. Er wordt in het poliklinische Hart- en Vaatcentrum al samengewerkt door een aantal (sub)afdelingen (Cardiologie, Cardiothoracale Chirurgie, Vaatchirurgie, Vasculaire geneeskunde). Die multidisciplinaire samenwerking bevordert de organisatie van zorg rondom de complexe patiënt en het intercollegiaal overleg. ‘De doorontwikkeling van deze vorm van zorg met aansluiting van álle afdelingen die cardiovasculaire patiënten behandelen en met samenwerking in onze regio vraagt om een sterke regie. Daarom is het Hart en Vaat Instituut opgericht’, aldus Vermeulen.