Wereldwijd roken we minder, tot 2030 stoppen nog eens 50 miljoen rokers

Wereldwijd roken we minder, tot 2030 stoppen nog eens 50 miljoen rokers

In 2022 rookten wereldwijd 1,25 miljard mensen, staat in het rapport. Het gaat daarbij om mensen van vijftien jaar en ouder. De WHO ziet “goede vooruitgang”, maar waarschuwt dat het nog geen tijd is om achterover te leunen.

Naar verwachting is het aantal rokers in 2030 bij een groeiende wereldbevolking gedaald met zo’n 50 miljoen. In dat geval zijn er dan zo’n 1,2 miljard rokers.

Europa behoort samen met Zuidoost-Azië tot de regio’s met relatief veel rokers. Het gaat daarbij om ongeveer een kwart van de volwassen bevolking. Het percentage rokers neemt hier wel af, maar langzaam.

In landen als Egypte, Jordanië en Indonesië neemt het tabaksgebruik tegen de wereldwijde trend in juist toe.

Ook Nederlanders zijn minder gaan roken

Het Trimbos-instituut meldde eerder dat ook Nederlanders minder zijn gaan roken. In 2014 rookte 25,7 procent van de volwassen bevolking. In 2022 was dat nog 18,9 procent.

Hoger opgeleide mensen roken minder dan mensen met een middelbare of praktische opleiding, schrijft het instituut. Van de volwassenen rookt 2,4 procent “zwaar”, dat wil zeggen twintig of meer sigaretten of shagjes per dag.

Met die aantallen zit Nederland rond het wereldwijde gemiddelde aantal rokers.

Roken is verantwoordelijk voor bijna 10 procent van ziektelast

De overheid noemt roken de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte. Volgens statistiekbureau CBS sterven jaarlijks zo’n twintigduizend mensen aan de gevolgen van roken. Roken veroorzaakt onder meer longkanker en hart- en vaatziekten.

Van de totale ziektelast komt 9,4 procent door roken, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het is daarmee volgens het instituut een grotere risicofactor dan ongezonde voeding, die goed is voor 8,1 procent van de ziektelast in Nederland.

De WHO stelt dat de tabaksindustrie nog altijd veel lobbyt om tabaksregels af te zwakken.