Hartgroep Leefstijl

Hartgroep Activiteiten

Leefstijl

Hartgroep Leefstijl is een programma van de Hartgroep dat zich richt op het bevorderen van een gezonde levensstijl voor hartpatiënten en mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het programma richt zich op verschillende aspecten van een gezonde levensstijl, zoals voeding, beweging, stressmanagement en stoppen met roken.

Het doel van Hartgroep Leefstijl is om mensen te helpen hun levensstijl aan te passen en gezonder te maken, zodat ze hun risico op hart- en vaatziekten kunnen verminderen en hun gezondheid kunnen verbeteren. Het programma wordt begeleid door professionals, zoals diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen, en bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder:

1. Voedingsadvies: tijdens het programma krijgen deelnemers advies over gezonde voeding en hoe ze hun eetgewoonten kunnen verbeteren. Dit kan helpen om het cholesterolgehalte te verlagen en het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.

2. Beweging: beweging is essentieel voor een gezonde levensstijl en kan helpen om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen. Tijdens Hartgroep Leefstijl worden deelnemers begeleid bij het vinden van een bewegingsprogramma dat bij hen past.

3. Stressmanagement: stress kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid en het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Tijdens het programma krijgen deelnemers tips en advies over hoe ze stress kunnen verminderen en beter kunnen omgaan met stressvolle situaties.

4. Stoppen met roken: roken is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Tijdens Hartgroep Leefstijl worden deelnemers begeleid bij het stoppen met roken en krijgen ze tips en advies om dit te bereiken.

Het Hartgroep Leeftijl-programma is bedoeld voor mensen die al hartproblemen hebben gehad of een verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten. Het programma kan helpen om de gezondheid te verbeteren en het risico op hart- en vaatziekten te verminderen door middel van aanpassingen in de levensstijl.

Leefstijlinterventie sinds 2019 in basisverzekering

Sinds 1 januari 2019 is de zogenoemde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen dan volwassenen met gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen naar aanbieders van GLI. Dat kunnen niet alleen leefstijlcoaches zijn, maar ook samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld diëtisten en fysiotherapeuten. Waarschijnlijk gaat de GLI niet ten koste van het eigen risico van de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit publiceert uiterlijk op 1 juli meer details over de uitvoering van de GLI. 

2 jaar begeleiding 

De GLI bestaat uit advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag, met als doel een gezondere leefstijl. Uitgangspunt is dat de 3 onderdelen in een zorgprogramma van 24 maanden worden aangeboden door (een combinatie van) aanbieders met (samen) de juiste competenties. In Nederland komen er naar schatting 5 miljoen mensen voor in aanmerking. Minister Bruins: ‘Het vergoeden van de gecombineerde leefstijlinterventie is een belangrijke stap. De gezondheid van mensen die er gebruik van maken zal erop vooruit gaan. Daardoor verwachten we bovendien dat de kosten voor andere, duurdere vormen van zorg lager zullen uitvallen.’ 

Doelgroep 

Volwassenen met alleen overgewicht komen niet in aanmerking voor een GLI. Er moet minimaal sprake zijn van een matig verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico (GGR) volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. In de praktijk is dat bij een BMI boven 25 in combinatie met bijvoorbeeld een ernstig vergrote buikomvang (mannen ≥ 102 cm, vrouwen ≥ 88 cm).