Informatie

De Hartgroep is een organisatie die zich richt op het ondersteunen van mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten. De organisatie is opgericht om mensen met hartproblemen te helpen omgaan met hun aandoening en de impact daarvan op hun leven.

De Hartgroep biedt verschillende diensten en programma’s aan om mensen te helpen hun gezondheid te verbeteren en een actieve en gezonde levensstijl te behouden. Enkele van deze diensten omvatten:

  • Lotgenotencontact: De Hartgroep organiseert bijeenkomsten en activiteiten waar mensen met hart- en vaatziekten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

  • Informatievoorziening: De Hartgroep biedt informatie over hart- en vaatziekten en hoe deze te behandelen zijn. Dit kan bijvoorbeeld via brochures, websites, nieuwsbrieven en lezingen.

  • Beweegprogramma’s: De Hartgroep organiseert beweegprogramma’s speciaal voor mensen met hart- en vaatziekten. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele behoeften en beperkingen van de deelnemers.

  • Voorlichting en preventie: De Hartgroep biedt voorlichting en advies over het voorkomen van hart- en vaatziekten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar risicofactoren zoals roken, overgewicht en stress.

De Hartgroep werkt nauw samen met zorgverleners zoals cardiologen en huisartsen, en heeft vaak een belangrijke rol in de nazorg van mensen die een hart- of vaatoperatie hebben ondergaan.

De Hartgroep is Non-Profit en bestaat volledig uit vrijwilligers.
In tegenstelling tot andere organisaties en goede doelen hebben wij dus géén betaalde (beroeps)krachten of dure directies, alle middelen komen dus ten goede van onze doelen.

Wij geloven in kostenbesparende samenwerking met zusterorganisaties die dezelfde doelen onderschrijven. Krachtenbundeling bij onder andere lotgenoten activiteiten zal dan ook direct zichtbaar zijn.

Zo kunnen vele lotgenotenactiviteiten, waaronder uitjes, (kook)-workshops, stedentrips en informatiebijeenkomsten worden gecombineerd en samen worden georganiseerd.

Onze activiteiten zijn leuk en gezellig, voor eenieder toegankelijk, beter betaalbaar en zoveel mogelijk geheel kostenneutraal!

Hartgroep Nederland voorziet Hart- en Vaatpatiënten, naasten en belangstellenden van informatie middels folders, het Hartgroep magazine, digitale Hartgroep nieuwsbrief, onze website en Hartgroep Facebook pagina.

Sinds 2018 hebben wij ook een Hartgroep Patiëntenblad, uitgegeven door het NBC – Nationaal Bureau voor Communicatie. Dit patiëntenblad komt ieder kwartaal uit en wordt onder andere verspreid onder leden, ziekenhuizen en medisch centra.

Onze vrijwilligers kunnen u bijstaan bij wachtlijst bemiddeling, begeleiding bij opname, nazorg en revalidatie vragen.
Ook zijn de vrijwilligers, als ook professionals, onder andere aanwezig bij informatie en voorlichting bijeenkomsten in ziekenhuizen, medischcentra, gezondheidsbeurzen, (sport)activiteiten en organiseren wij zelf en/of tezamen met zusterorganisaties leuke en gezellige uitstapjes, wandelingen en korte reizen, geschikt voor alle leeftijden.

Onze Hartgroep Jongeren zijn in de leeftijd tussen de 16 en de 30 jaar en organiseren eigen activiteiten en bijeenkomsten, volledig naar eigen keuze en inzicht. Samenspraak binnen deze groep is belangrijk en de activiteiten zijn aangepast aan de interesses behorende bij hun leeftijd. Een 18 jarige heeft andere ideeën over uitjes dan een 28 jarige, zo zullen er dus allerlei soorten activiteiten door deze jongeren zélf worden georganiseerd.

Zou u het leuk vinden om zelf ook vrijwilliger te worden, stuur ons een e-mail!