Bestuur

Hartgroep Nederland is een ANBI stichting naar Nederlands recht en opgericht op 3 augustus 2015.
Het landelijk bestuur bestaat uit de onderstaande personen en functies:

Dagelijks bestuur
Voorzitter: vacant
Secretaris: de heer M. Gouwentak
Penningmeester: de heer R.B.E. Roso
Procuratiehouder: de heer R.E.R. Roso-Ruoff

Algemeen bestuursleden en portefeuille Hartgroep Jongerenafdeling
mevrouw D.G.D. Roso, bestuurslid Hartgroep Jongeren (portefeuillehouder)
mevrouw S.S.M. Holla, bestuurslid Hartgroep Jongeren
mevrouw T.F. Gouwentak, algemeen bestuurslid

Met ons werken er nog (medische) vrijwilligers mee, zonder deze mensen zouden wij het niet kunnen.
Onze bestuursleden genieten geen vergoeding voor hun activiteiten, anders dan de mogelijkheid om door hen gemaakte onkosten te declareren.

Het bestuur wordt ondersteund door het secretariaat, het adres van de stichting is:
Stichting Hartgroep Nederland
De Wieënhof 1
5802 EZ Venray
Hartgroep Nederland is ingeschreven in het stichtingen register van de Kamer van Koophandel, onder nummer 63864185
Hartgroep Nederland is bij de belastingdienst bekend onder RSIN/fiscaal nummer: 8544.32.408