Hartgroep Jaarverslag 2022

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  Jaarverslag 2022

  Het is inmiddels tweeënhalf jaar geleden sinds de COVID-19 pandemie begon en de gevolgen zijn nog steeds voelbaar. De Hartgroep heeft, net als vele andere organisaties, te maken gehad met beperkingen en uitdagingen als gevolg van de pandemie. Maar ondanks alle moeilijkheden heeft de Hartgroep zich sterk gehouden en nieuwe manieren gevonden om haar leden te ondersteunen.

  Een van de grootste uitdagingen was om de reguliere activiteiten van de Hartgroep voort te zetten, terwijl de maatregelen van de overheid moesten worden nageleefd. Zo konden fysieke bijeenkomsten en activiteiten niet meer plaatsvinden en moest er worden gezocht naar alternatieve manieren om de leden te ondersteunen.

  Gelukkig heeft de Hartgroep snel kunnen schakelen en is er een scala aan nieuwe activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden ontwikkeld, waaronder online bijeenkomsten en individuele gesprekken met lotgenoten. Ook zijn er diverse digitale programma’s ontwikkeld die de Hartgroep-lotgenoten thuis konden volgen om te werken aan hun gezondheid en conditie.

  Een van de meest succesvolle programma’s was het ‘Bewegen met de Hartgroep’-programma, dat online werd aangeboden. Dit programma bood een scala aan oefeningen en activiteiten die konden worden uitgevoerd in de veiligheid en het comfort van de eigen woning. Zo konden de lotgenoten van de Hartgroep nog steeds werken aan hun gezondheid en conditie, zonder het risico te lopen om besmet te raken met het coronavirus.

  Naast deze digitale programma’s werden er ook kleinschalige fysieke activiteiten georganiseerd, waarbij de richtlijnen van het RIVM strikt werden opgevolgd. Zo werden er wandelgroepen gevormd waarbij deelnemers op veilige afstand van elkaar konden wandelen, en werden er buitenbijeenkomsten georganiseerd waarbij deelnemers op gepaste afstand van elkaar konden samenkomen.

  Nu de pandemie langzaam aan het afnemen is, kijkt de Hartgroep ernaar uit om de reguliere activiteiten weer op te starten en meer fysieke bijeenkomsten te organiseren. Maar ook de digitale activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden zullen blijven bestaan, aangezien deze voor veel lotgenoten een waardevolle aanvulling zijn gebleken. Zo kan de Hartgroep haar lotgenoten blijven ondersteunen en helpen bij het verbeteren van hun gezondheid en welzijn, ongeacht de omstandigheden.

  Aanbod

  • Online lotgenoten groep.
  • Zoom gesprekken.
  • 4 Hartgroep Magazines uitgebracht.
  • Open Koffie bijeenkomsten.
  • Jongerenbijeenkomst.
  • Stedentrips -lotgenoten komen zelf naar de locatie.

  Contact

  • 92 mensen sluiten zich aan bij de (online) lotgenoten groep.
  • 46 Zoom gesprekken.
  • 11 Zoom bijeenkomsten.
  • Jongerenbijeenkomsten Efteling en Elfia Arcen.
  • 4 Hartgroep Magazines.
  • 304.913 Website bezoeken.

  Invloed

  • Actualiteit.
   De Hartgroep spreekt zich in landelijke media en via social media uit over de schadelijke effecten van COVID-19 en longcovid bij hartpatiënten.

  Positie

  • De Hartgroep is een kleinschalige, doch landelijke stichting.

  2022 – 2027 Doelstelling:
  1) De stichting heeft als doel;
  Het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin van het woord, aan alle zich in Nederland bevindende lijders aan hart- en vaatziekten, alsook aanverwante ziekten, alsmede het verenigen van deze lijders en allen, die de ernst van deze ziekten onderkennen, alsook aan degene die onze doelen onderschrijven, ongeacht hun maatschappelijke status, politieke overtuiging of geloof.

  2) De stichting beoogt het algemeen nut.
  3) De stichting heeft geen winstoogmerk.
  4) De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Krachtenbundeling van rechtspersonen op hart- en vaatgebied die streven naar samenwerking met behoud van eigen identiteit;
  • Bevorderen van de registratie van het aantal lijders aan hart- en vaatziekten;
  • Bevorderen van het maatschappelijk contact tussen lijders en hun partners met andere lotgenoten;
  • Bevorderen van preventie door het geven van voorlichting in de meest uitgebreide zin;
  • Bevorderen van communicatie tussen patiënten en behandelende medici, verzorgenden en verplegend personeel;
  • Bevorderen van daadwerkelijke begeleiding van patiënten tijdens ziekte, voor- en nazorg bij operaties en behandeling;
  • Bevorderen van revalidatie en terugkeer in de maatschappij onder andere door het bevorderen van sport-, zwem- en trimactiviteiten onder deskundige begeleiding;
  • Het geven van adviezen in materiële en mentale zaken;
  • Het verwerven van financiële middelen om het doel zo goed mogelijk te realiseren.

  Beleidsplan 2022-2027

  Stichting en organisatie

  Sinds de oprichting zijn er geen fondsen geworven, er zijn dan ook geen inkomsten gevolgen uit het wegvallen van fysieke activiteiten. Activiteiten werden in het verleden betaald uit donaties in natura, zoals boodschappen, mantelzorg brunches, open koffie e.d. Door het wegvallen van fysieke bijeenkomsten zijn er het afgelopen jaar digitale bijeenkomsten gehouden, deze zijn laagdrempelig en kosteloos.

  Financiële verantwoording 2022

  Stichting Hartgroep Nederland heeft dit jaar geen fondsen geworven en heeft geen actief fondsenwervingsbeleid. Er zijn geen wervingsinkomsten en geen vermogen. Bestuursleden ontvangen dan ook geen vergoeding voor de gemaakte (on)kosten.