Nationaal ZorgFonds

Zorg, zonder eigen risico

Hartgroep steunt het Nationaal ZorgFonds!
Doe ook mee en vecht met ons mee voor eerlijke zorg, krijg de zorg die je nodig hebt zónder eigen risico!

Van marktwerking naar samenwerking
Het huidige zorgstelsel met concurrerende zorgverzekeraars en concurrerende zorginstellingen is gebaseerd op de aanname dat concurrentie en samenwerking kunnen samengaan. Zorginstellingen en zorgverleners worden gedwongen elkaar te beconcurreren, maar moeten tegelijkertijd samenwerken in het belang van de patiënt. Zorgverzekeraars hebben de macht gekregen omdat dit goede en goedkopere zorg zou afdwingen; dit kan – zo is de redenering – niet aan zorgaanbieder en patiënt worden overgelaten omdat zij enkel zouden beslissen tot meer zorg en daardoor duurdere zorg. In de beginjaren van het nieuwe stelsel zijn de zorgkosten exorbitant. De minister heeft vervolgens besloten in te grijpen in de markt en een maximumgroei opgelegd.

Het Nationaal ZorgFonds vervangt de zorgverzekeraars
In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het.

Maar er staat een boete van € 385,- op ziek zijn: het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog.

Dat moet anders. Wij zeggen: schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal ZorgFonds op. Zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie. En zonder eigen risico.

Promotie en Actie materiaal van het Nationaal Zorgfonds kan via de onderstaande link worden gedownload.